VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G90-G99 Inne zaburzenia układu nerwowego
G93 Inne zaburzenia mózgu
G93.0 Torbiele mózgu
Nie obejmuje:
 • nabyte torbiele okołokomorowe noworodka (P91.1)
 • wrodzone torbiele mózgu (Q04.6)
Obejmuje:
 • Porencefalia nabyta
 • Torbiel pajęczynówkowa
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • niedotlenienie noworodków (P21.9)
 • stany wikłające:ciążę lub poród (O29.2)
 • stany wikłające:opiekę chirurgiczną i medyczną (T80-T88)
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Nie obejmuje:
 • encefalopatia nadciśnieniowa (I67.4)
G93.3 Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
Obejmuje:
 • Łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni
G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
Nie obejmuje:
 • encefalopatia:alkoholowa (G31.2)
 • encefalopatia:toksyczna (G92)
G93.5 Zespół uciskowy mózgu
Nie obejmuje:
 • urazowe wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)
Obejmuje:
 • Ucisk (pnia) mózgu
 • Wklinowanie mózgu (pnia)
G93.6 Obrzęk mózgu
Nie obejmuje:
 • obrzęk mózgu:urazowy (S06.1)
 • obrzęk mózgu:wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
G93.7 Zespół Reye’a
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
G93.8 Inne określone zaburzenia mózgu
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Encefalopatia popromienna
G93.9 Zaburzenia mózgu, nieokreślone