VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G90-G99 Inne zaburzenia układu nerwowego
G90 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Nie obejmuje:
 • poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego (G31.2)
G91 Wodogłowie
Nie obejmuje:
 • wodogłowie:w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy (P37.1)
 • wodogłowie:wrodzone (Q03.-)
Obejmuje:
 • wodogłowie nabyte
G92 Encefalopatia toksyczna
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
G93 Inne zaburzenia mózgu
G94 Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95 Inne choroby rdzenia kręgowego
Nie obejmuje:
 • zapalenie rdzenia kręgowego (G04.-)
G96 Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G97 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zaburzenia układu nerwowego BNO
G99 Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej