VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G70-G73 Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Nie obejmuje:
 • choroby metaboliczne (E70-E90)
 • wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
 • zapalenie mięśnia (M60.-)
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Dystrofia miotoniczna [Steinerta]
 • Miotonia wrodzona:BNO
 • Miotonia wrodzona:dziedziczona w sposób dominujący [Thomsena]
 • Miotonia wrodzona:dziedziczona w sposób recesywny [Beckera]
 • Miotonia:chondrodystroficzna
 • Miotonia:objawowa
 • Miotonia:polekowa
 • Neuromiotonia [Isaacsa]
 • Paramiotonia wrodzona
 • Pseudomiotonia