VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G40-G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G47 Zaburzenia snu
Nie obejmuje:
 • koszmary nocne (F51.5)
 • nieorganiczne zaburzenia snu (F51.-)
 • przerażenia senne (F51.4)
 • somnambulizm (F51.3)
G47.0 Zaburzenia zasypiania i utrzymania snu [bezsenność]
G47.1 Zaburzenia z nadmierną sennością [hipersomnia]
G47.2 Zaburzenia rytmu snu i czuwania
Obejmuje:
 • Nieregularny rytm snu i czuwania
 • Zespół opóźnienia faz snu
G47.3 Bezdech senny
Nie obejmuje:
 • bezdech senny noworodków (P28.3)
 • zespół Pickwicka (E66.2)
Obejmuje:
 • Bezdech senny:obturacyjny
 • Bezdech senny:ośrodkowy
G47.4 Narkolepsja i katalepsja
G47.8 Inne zaburzenia snu
Obejmuje:
 • Zespół Kleinego-Levina
G47.9 Zaburzenia snu, nieokreślone