VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G40-G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G40 Padaczka
Nie obejmuje:
 • napady drgawek (konwulsyjnych) BNO (R56.8)
 • porażenie Todda (G83.8)
 • stan padaczkowy (G41.-)
 • zespół Landaua-Kleffnera (F80.3)
G41 Stan padaczkowy
G43 Migrena
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • ból głowy BNO (R51)
G44 Inne zespoły bólu głowy
Nie obejmuje:
 • ból głowy BNO (R51)
 • nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)
 • nietypowy ból twarzy (G50.1)
G45 Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
Nie obejmuje:
 • niedokrwienie mózgu noworodka (P91.0)
G46 Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60-I67)
G47 Zaburzenia snu
Nie obejmuje:
 • koszmary nocne (F51.5)
 • nieorganiczne zaburzenia snu (F51.-)
 • przerażenia senne (F51.4)
 • somnambulizm (F51.3)