VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G20-G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G20 Choroba Parkinsona
Obejmuje:
 • Drżączka porażenna
 • Hemiparkinsonizm
 • Parkinsonism lub choroba Parkinsona:BNO
 • Parkinsonism lub choroba Parkinsona:idiopatyczna
 • Parkinsonism lub choroba Parkinsona:pierwotna
G21 Parkinsonizm wtórny
G22 Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Parkinsonizm kiłowy (A52.1)
G23 Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
Nie obejmuje:
 • zwyrodnienie wieloukładowe (G90.3)
G24 Dystonia
Nie obejmuje:
 • atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce (G80.3)
Obejmuje:
 • dyskinezja
G25 Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej