VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G00 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • bakteryjne zapalenie:opon mózgowych i mózgu (G04.2)
 • bakteryjne zapalenie:opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.2)
Obejmuje:
 • bakteryjne zapalenie:opon mózgowo-rdzeniowych
 • bakteryjne zapalenie:opony miękkiej
 • bakteryjne zapalenie:opony pajęczej
 • bakteryjne zapalenie:opony twardej
G00.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus
Obejmuje:
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Obejmuje:
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:Escherichia coli
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:Klebsiella
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:pałeczkę Friedländera
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Obejmuje:
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:ropiejące BNO
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:ropne BNO
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:ropotwórcze BNO