VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G00 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • bakteryjne zapalenie:opon mózgowych i mózgu (G04.2)
 • bakteryjne zapalenie:opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.2)
Obejmuje:
 • bakteryjne zapalenie:opon mózgowo-rdzeniowych
 • bakteryjne zapalenie:opony miękkiej
 • bakteryjne zapalenie:opony pajęczej
 • bakteryjne zapalenie:opony twardej
G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu zakażeń bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.0)
Obejmuje:
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:boreliozowe (A69.2)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:gonokokowe (A54.8)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:gruźlicze (A17.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:kiłowe:wrodzone (A50.4)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:kiłowe:wtórne (A51.4)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:leptospirozowe (A27.-)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:listeriozowe (A32.1)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:meningokokowe (A39.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:salmonellozowe (A02.2)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:w przebiegu duru brzusznego (A01.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:wąglikowe (A22.8)
G02 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu zakażeń i chorób pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.1-G05.2)
G03 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu (G04.-)
 • zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.-)
Obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony miękkiej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony pajęczej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony twardej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
G04 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Nie obejmuje:
 • encefalopatia:BNO (G93.4)
 • encefalopatia:toksyczna (G92)
 • łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
 • stwardnienie rozsiane (G35)
 • zapalenie rdzenia kręgowego:ostre poprzeczne (G37.3)
 • zapalenie rdzenia kręgowego:podostre martwicze (G37.4)
 • encefalopatia:alkoholowa (G31.2)
Obejmuje:
 • ostre wstępujące zapalenie rdzenia kręgowego
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu
 • zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego
G05 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Gruźliczak:mózgu (A17.8)
 • Gruźliczak:opon mózgowo-rdzeniowych (A17.1)
 • Ropień mózgu:gruźliczy (A17.8)
 • Ropień mózgu:pełzakowy (A06.6)
 • Ropień mózgu:rzeżączkowy (A54.8)
 • Ziarniniak mózgu w przebiegu zakażenia Schistosoma (B65.-)
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
Nie obejmuje:
 • nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego (G95.1)
 • zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych:o etiologii nieropnej (I67.6)
 • zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych:wikłające następujące zaburzenia:ciążę, poród i połóg (O22.5)
 • zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych:wikłające następujące zaburzenia:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
Obejmuje:
 • Septyczne:zakrzepowe zapalenie zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału rdzeniowego
 • Septyczne:zapalenie błony wewnętrznej zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału rdzeniowego
 • Septyczne:zapalenie zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału rdzeniowego
 • Zakrzep septyczny zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału rdzeniowego
 • Zator septyczny zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału rdzeniowego
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
Inne:
 • (Kategorię tę należy stosować w celu określenia stanów o pierwotnej przynależności do grup G00-G08 (tj. z wykluczeniem oznaczonych gwiazdką), a będących przyczyną następstw sklasyfikowanych gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z odpowiednimi zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)