V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F99-F99 Nieokreślone zaburzenia psychiczne
F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej
Nie obejmuje:
  • organiczne zaburzenia psychiczne BNO (F06.9)
Obejmuje:
  • Choroba psychiczna BNO