V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Inne:
  • (Grupa zaburzeń charakteryzujących się współwystępowaniem uporczywego, agresywnego, aspołecznego lub buntowniczego zachowania z ewidentnymi objawami depresji, lęku lub innych zaburzeń emocjonalnych. Muszą być jednocześnie spełnione kryteria zaburzeń zachowania (F91.-) i emocjonalnych (F93.-) w dzieciństwie lub zaburzeń nerwicowych dorosłych (F40-F48) albo zaburzeń nastroju (F30-F39).)
F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
Inne:
  • (Kategoria ta jest kombinacją zaburzeń zachowania (F91.-) z uporczywym i wyraźnym obniżeniem nastroju (F32.-), które wyraża się tym, że pacjent czuje się nadmiernie nieszczęśliwy. Ponadto stwierdza się utratę zainteresowań i odczuwania przyjemności ze zwykłych zajęć, samoobwinianie się i poczucie beznadziejności, a także zaburzenia snu i apetytu.)
Obejmuje:
  • Zaburzenie zachowania F91.- z towarzyszącym zaburzeniem depresyjnym F32.-
F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Inne:
  • (Kategoria ta wymaga współistnienia zaburzeń zachowania (F91.-) z uporczywymi i wyraźnymi zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak lęk, myśli i czynności natrętne, depersonalizacja lub derealizacja, fobie lub hipochondria.)
Obejmuje:
  • Zaburzenie zachowania F91.- z towarzyszącym:zaburzeniem emocjonalnym F93.-
  • Zaburzenie zachowania F91.- z towarzyszącym:zaburzeniem nerwicowym F40-F48
F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nieokreślone