V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
Inne:
  • (Kategoria ta obejmuje różne zaburzenia, w których pacjent nie jest w stanie realizować satysfakcjonujących go stosunków seksualnych. Reakcje seksualne są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło zarówno psychologiczne, jak i somatyczne.)
Nie obejmuje:
  • zespół Dhat (F48.8)
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
Inne:
  • (Dyspareunia (ból w czasie stosunku) występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często jest spowodowana miejscowym stanem patologicznym i powinna być wówczas odpowiednio zakwalifikowana. Rozpoznaniem dyspareunii nieorganicznej należy posługiwać się tylko wówczas, gdy nie stwierdza się innej pierwotnej dysfunkcji seksualnej (np. pochwicy lub suchości pochwy).)
Nie obejmuje:
  • dyspareunia (organiczna) (N94.1)
Obejmuje:
  • Dyspareunia psychogenna