V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
  • jadłowstręt BNO (R63.0)
  • polifagia (R63.2)
  • trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
  • zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Inne:
  • (Powtarzające się wymioty w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.-) i zaburzeniach hipochondrycznych (F45.2). Do kategorii tej nie zaliczamy wymiotów w schorzeniach sklasyfikowanych w innych rozdziałach. Terminem wymiotów związanych z innymi czynnikami psychologicznymi można natomiast uzupełnić rozpoznanie nadmiernych wymiotów ciężarnych (O21.-) w przypadku, w którym główną przyczyną nawracających nudności i wymiotów podczas ciąży są czynniki emocjonalne.)
Nie obejmuje:
  • nudności (R11)
  • wymioty BNO (R11)
Obejmuje:
  • Wymioty psychogenne