V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
  • jadłowstręt BNO (R63.0)
  • polifagia (R63.2)
  • trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
  • zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Inne:
  • (Przejadanie się spowodowane czynnikami stresowymi, takimi jak żałoba, wypadek, urodzenie dziecka, itd.)
Nie obejmuje:
  • otyłość (E66.-)
Obejmuje:
  • Przejadanie psychogenne