V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
 • jadłowstręt BNO (R63.0)
 • polifagia (R63.2)
 • trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
 • zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
Inne:
 • (Zaburzenia snu są często jednym z objawów innego schorzenia psychicznego lub somatycznego. Zaburzenia snu należy klasyfikować jako pierwotne lub jako jeden z objawów schorzenia wymienionego gdzie indziej, w tym lub innych rozdziałach, na podstawie obrazu i przebiegu klinicznego, jak również w oparciu o względy terapeutyczne i priorytety w chwili konsultacji. Jeżeli zaburzenia snu stanowią jedną z głównych dolegliwości i są postrzegane jako odrębne schorzenie, wówczas zazwyczaj należy posługiwać się kodem nieorganicznych zaburzeń snu łącznie z innymi odpowiednimi rozpoznaniami, opisującymi objawy psychopatologiczne i stan patofizjologiczny stwierdzane w konkretnym przypadku. Rozpoznaniem nieorganicznych zaburzeń snu należy się posługiwać tylko wówczas, gdy pierwotną przyczynę stanowią czynniki emocjonalne. Rozpoznanie to nie obejmuje zaburzeń snu spowodowanych zdiagnozowanymi schorzeniami somatycznymi sklasyfikowanymi gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenia snu (organiczne) (G47.-)
F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
Inne:
 • (Kategoria ta obejmuje różne zaburzenia, w których pacjent nie jest w stanie realizować satysfakcjonujących go stosunków seksualnych. Reakcje seksualne są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło zarówno psychologiczne, jak i somatyczne.)
Nie obejmuje:
 • zespół Dhat (F48.8)
F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (Terminem tym określa się wyłącznie zaburzenia psychiczne związane z połogiem (zaczynające się w okresie sześciu tygodni od porodu), które nie spełniają warunków rozpoznania chorób sklasyfikowanych w innym miejscu tego rozdziału wskutek braku dostatecznych informacji, albo ze względu na szczególne dodatkowe objawy kliniczne.)
F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
Inne:
 • (Kategorię tę należy stosować, opisując czynniki psychologiczne lub behawioralne, jeśli odgrywają one główną rolę w etiologii zaburzeń somatycznych, które można sklasyfikować w innych rozdziałach. Zaburzenia psychiczne wywołane przez te czynniki są zazwyczaj łagodne i długotrwałe (np. zamartwianie się, konflikt emocjonalny, obawa), nie byłoby więc uzasadnione stosowanie jakiejkolwiek innej kategorii wymienionej w tym rozdziale.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia ewentualnych towarzyszących zaburzeń psychicznych.
Nie obejmuje:
 • ból głowy typu napięciowego (G44.2)
Obejmuje:
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:astma oskrzelowa F54 i J45.-
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:choroba wrzodowa F54 i K25.-
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:pokrzywka F54 i L50.-
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:wrzodziejące zapalenie jelita grubego F54 i K51.-
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:zapalenie skóry F54 i L23-L25
 • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:zespół jelita drażliwego F54 i K58.-
 • Psychologiczne czynniki wpływające na stan somatyczny
F55 Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
Inne:
 • (Nadużywane mogą być bardzo różne substancje, właściwe leki i środki tradycyjne (naturalne), ale najważniejsze spośród nich to: a) leki psychotropowe niepowodujące uzależnienia, np. środki przeciwdepresyjne, b) leki przeczyszczające i c) leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, jak kwas acetylosalicylowy i paracetamol.)
Nie obejmuje:
 • nadużywanie środków psychoaktywnych (F10-F19)
Obejmuje:
 • Nadużywanie:steroidów i hormonów
 • Nadużywanie:substancji przeciw nadkwasocie
 • Nadużywanie:witamin
 • Nadużywanie:ziół lub środków tradycyjnych
 • Nawykowe stosowanie środków przeczyszczających
F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
Obejmuje:
 • Psychogenne zaburzenia somatyczne BNO