V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Nie obejmuje:
 • stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.- (F92.8)
F48 Inne zaburzenia nerwicowe
F48.0 Neurastenia
Inne:
 • (Rodzaj objawów klinicznych tego zaburzenia bywa zmienny w zależności od czynników kulturowych, wyróżnia się jednak dwa główne rodzaje, często nachodzące na siebie. W jednym z rodzajów obserwuje się zwiększone zmęczenie po wysiłku umysłowym, często związane z pewnego stopnia zmniejszeniem wydolności zawodowej lub radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego. Męczliwość umysłowa bywa często opisywana jako nieprzyjemne nachodzenie przez rozpraszające skojarzenia lub wspomnienia, trudności w koncentracji i zasadniczo niewydajne myślenie. W drugim rodzaju dolegliwości związane są głównie z uczuciem osłabienia lub fizycznej słabości lub wyczerpania już po minimalnym wysiłku, którym towarzyszą uczucie bólów mięśni i niezdolność do odprężenia. W obu postaciach często występują nieprzyjemne fizyczne odczucia jak zawroty głowy, bóle głowy typu napięciowego i wrażenie braku stabilności. Częste są również obawy o pogarszającą się wydolność umysłową i fizyczną i dobry stan cielesny i umysłowy, drażliwość, anhedonia i różnego stopnia lekkie formy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Początkowa i środkowa faza snu ulegają zazwyczaj zaburzeniu, dominować może jednak również hipersomnia.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby fizycznej poprzedzającej wystąpienie zaburzenia psychicznego.
Nie obejmuje:
 • astenia BNO (R53)
 • psychastenia (F48.8)
 • wypalenie (Z73.0)
 • zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych (G93.3)
 • złe samopoczucie i zmęczenie (R53)
Obejmuje:
 • Zespół zmęczenia
F48.1 Zespół depersonalizacji-derealizacji
Inne:
 • (Rzadkie zaburzenie, w przebiegu którego pacjent spontanicznie uskarża się na zmianę jakościową wydolności umysłowej, fizycznej i otoczenia. Wydają się one nierealne, odległe lub zautomatyzowane. Wśród wielu różnych objawów zespołu, pacjenci najczęściej skarżą się na utratę emocji oraz uczucie alienacji i odłączenia od myślenia, ciała lub świata. Mimo dramatycznego charakteru doświadczeń pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności zmian. Wrażenia zmysłowe są zachowane, podobnie jak zdolność do wyrażania emocji. Objawy depersonalizacji i derealizacji mogą występować jako element schizofrenii, depresji, fobii lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W takich przypadkach należy rozpoznać główne schorzenie.)
F48.8 Inne określone zaburzenia nerwicowe
Obejmuje:
 • Nerwica psychasteniczna
 • Nerwica zawodowa, w tym kurcz pisarza
 • Omdlenie psychogenne
 • Psychastenia
 • Zespół Dhat
F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
Obejmuje:
 • Nerwica BNO