V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
  • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna
Nie obejmuje:
  • psychoza organiczna lub objawowa BNO (F09)
  • zaburzenia psychiczne BNO (F99)
Obejmuje:
  • Psychoza BNO