IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E70-E90 Choroby metaboliczne
Nie obejmuje:
 • niedobór 5-alfa-reduktazy (E29.1)
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.-)
 • wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
 • zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
 • zespół Marfana (Q87.4)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
Nie obejmuje:
 • choroba Refsuma (G60.1)
 • mukolipidoza typu I-III (E77.0-E77.1)
E75.0 Gangliozydoza GM (2)
Obejmuje:
 • Choroba:Sandhoffa
 • Choroba:Taya-Sachsa
 • Gangliozydoza GM (2)
 • Gangliozydoza GM (2)
 • Gangliozydoza GM (2)
E75.1 Inne gangliozydozy
Obejmuje:
 • Gangliozydoza:BNO
 • Gangliozydoza:GM (1)
 • Gangliozydoza:GM (3)
 • Mukolipidoza IV
E75.2 Inne sfingolipidozy
Nie obejmuje:
 • adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)
Obejmuje:
 • Choroba:Fabry’ego(-Andersona)
 • Choroba:Gauchera
 • Choroba:Krabbego
 • Choroba:Niemanna-Picka
 • Leukodystrofia metachromatyczna
 • Niedobór sulfatazy
 • Zespół Farbera
E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
Obejmuje:
 • Choroba:Battena
 • Choroba:Bielschowsky’ego-Jansky’ego
 • Choroba:Kufsa
 • Choroba:Spielmeyera-Vogta
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
Obejmuje:
 • Cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina]
 • Choroba Wolmana
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone