IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E70-E90 Choroby metaboliczne
Nie obejmuje:
 • niedobór 5-alfa-reduktazy (E29.1)
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.-)
 • wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
 • zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
 • zespół Marfana (Q87.4)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów
Nie obejmuje:
 • dna (M10.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych bez objawów choroby (R70-R89)
 • zaburzenia:przemian aminokwasów aromatycznych (E70.-)
 • zaburzenia:przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (E71.0-E71.2)
 • zaburzenia:przemian kwasów tłuszczowych (E71.3)
 • zaburzenia:przemian puryn i pirymidyn (E79.-)
E72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
Obejmuje:
 • Zaburzenia:cyklu gamma-glutamylowego
 • Zaburzenia:przemian beta-aminokwasów