IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
  • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E50-E64 Inne niedobory pokarmowe
Nie obejmuje:
  • niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50-D53)
E61 Niedobór innych substancji odżywczych
Inne:
  • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
  • choroby tarczycy z niedoboru jodu (E00-E02)
  • następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.-)
  • zaburzenia gospodarki mineralnej (E83.-)
E61.1 Niedobór żelaza
Nie obejmuje:
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza (D50.-)