IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E50-E64 Inne niedobory pokarmowe
Nie obejmuje:
 • niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50-D53)
E50 Niedobór witaminy A
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru witaminy A (E64.1)
E51 Niedobór tiaminy
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru tiaminy (E64.8)
E52 Niedobór niacyny [pelagra]
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru niacyny (E64.8)
Obejmuje:
 • Niedobór:amidu kwasu nikotynowego
 • Niedobór:niacyny(-tryptofanu)
 • Pelagra (alkoholowa)
E53 Niedobór innych witamin z grupy B
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru witamin z grupy B (E64.8)
 • Niedokrwistość z niedoboru witaminy B (12)
E54 Niedobór kwasu askorbinowego
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru witaminy C (E64.2)
 • niedokrwistość w przebiegu szkorbutu (D53.2)
Obejmuje:
 • Niedobór witaminy C
 • Szkorbut
E55 Niedobór witaminy D
Nie obejmuje:
 • następstwa krzywicy (E64.3)
 • osteomalacja dorosłych (M83.-)
 • osteoporoza (M80-M81)
E56 Inne niedobory witaminowe
Nie obejmuje:
 • następstwa innych niedoborów witaminowych (E64.8)
E58 Niedobór pokarmowy wapnia
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru wapnia (E64.8)
 • zaburzenia przemian wapnia (E83.5)
E59 Niedobór pokarmowy selenu
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoboru selenu (E64.8)
Obejmuje:
 • Choroba Keshan
E60 Niedobór pokarmowy cynku
E61 Niedobór innych substancji odżywczych
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • choroby tarczycy z niedoboru jodu (E00-E02)
 • następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.-)
 • zaburzenia gospodarki mineralnej (E83.-)
E63 Inne niedobory pokarmowe
Nie obejmuje:
 • brak prawidłowego rozwoju i wzrostu (R62.8)
 • następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.-)
 • odwodnienie (E86)
 • problemy związane z karmieniem noworodka (P92.-)
E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych