IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
Obejmuje:
 • u kobiet:heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
 • u kobiet:pseudohermafrodytyzm nadnerczowy
 • u mężczyzn:izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
 • u mężczyzn:makrogenitosomia przedwczesna
 • u mężczyzn:przedwczesne pokwitanie zależne od przerostu kory nadnerczy
 • wirylizacja (u kobiet)
 • zespoły nadnerczowo-płciowe, wirylizujące lub feminizujące, nabyte lub z powodu przerostu kory nadnerczy zależnego od wrodzonej patologii enzymatycznej w syntezie hormonów
E25.9 Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
Obejmuje:
 • Zespół nadnerczowo-płciowy BNO