IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E23 Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Nie obejmuje:
 • pozabiegowa niedoczynność przysadki (E89.3)
Obejmuje:
 • wymienione stany niezależnie od lokalizacji patologii w przysadce lub w podwzgórzu
E23.0 Niedoczynność przysadki
Obejmuje:
 • Choroba Simmondsa
 • Eunuchoidyzm hipogonadotropowy
 • Hipogonadyzm hipogonadotropowy
 • Idiopatyczny niedobór hormonu wzrostu
 • Izolowany niedobór:gonadotropiny
 • Izolowany niedobór:hormonu przysadki
 • Izolowany niedobór:hormonu wzrostu
 • Karłowatość typu Loraina-Léviego
 • Martwica przysadki (poporodowa)
 • Przysadkowa niewydolność BNO
 • Przysadkowe wyniszczenie
 • Przysadkowy niski wzrost
 • Uogólniony niedobór hormonów przysadki
 • Zespół Kallmanna
 • Zespół Sheehana
E23.1 Niedoczynność przysadki polekowa
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
E23.2 Moczówka prosta
Nie obejmuje:
 • moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)
E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zespół Pradera-Williego (Q87.1)
 • zespół Russella-Silvera (Q87.1)
E23.6 Inne choroby przysadki
Obejmuje:
 • Dystrofia tłuszczowo-płciowa
 • Ropień przysadki
E23.7 Zaburzenia przysadki, nieokreślone