IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E21 Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Nie obejmuje:
 • osteomalacja:dorosłych (M83.-)
 • osteomalacja:dziecięca i młodzieńcza (E55.0)
E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
Obejmuje:
 • Rozrost przytarczyc
 • Uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości]
E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • nadczynność przytarczyc wtórna do patologii nerek (N25.8)
E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
Nie obejmuje:
 • rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna (E83.5)
E21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.4 Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreślone