III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D80-D89 Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych (D71)
Obejmuje:
 • sarkoidoza
 • zaburzenia odporności z wyjątkiem choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
 • zaburzenia układu dopełniacza
D80 Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
D81 Mieszane niedobory odpornościowe
Nie obejmuje:
 • autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego) (D80.0)
D82 Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
Nie obejmuje:
 • ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
D83 Pospolity zmienny niedobór odporności
D84 Inne niedobory odporności
D86 Sarkoidoza
D89 Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • gammapatia monoklonalna (D47.2)
 • hiperglobulinemia BNO (R77.1)
 • niewydolność lub odrzucenie przeszczepu (T86.-)