III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D70-D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D74 Methemoglobinemia
D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
Obejmuje:
 • Dziedziczna methemoglobinemia
 • Hemoglobinopatia M [choroba Hb-M]
 • Wrodzony niedobór reduktazy NADH-methemoglobiny
D74.8 Inne methemoglobinemie
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Methemoglobinemia nabyta (z sulfohemoglobinemią)
 • Methemoglobinemia toksyczna
D74.9 Methemoglobinemia, nieokreślona