III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
  • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
  • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
  • nowotwory (C00-D48)
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D60-D64 Niedokrwistości aplastyczne i inne
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Nie obejmuje:
  • wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)