III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D55-D59 Niedokrwistości hemolityczne
D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
Nie obejmuje:
 • niedokrwistość polekowa zależna od niedoborów enzymatycznych (D59.2)
D55.0 Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej [G6PD]
Obejmuje:
 • Fawizm
 • Niedokrwistość z niedoboru G6PD
D55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń przemian glutationu
Obejmuje:
 • Niedokrwistość:(dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu I
 • Niedokrwistość:zależna od niedoborów enzymatycznych z wyjątkiem G6PD, cyklu monofosforanu heksozy [HMP]
D55.2 Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
Obejmuje:
 • Niedokrwistość:(dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu II
 • Niedokrwistość:z niedoboru heksokinazy
 • Niedokrwistość:z niedoboru izomerazy triozofosforanowej
 • Niedokrwistość:z niedoboru kinazy pirogronianowej [PK]
D55.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń przemian nukleotydów
D55.8 Inne niedokrwistości spowodowane zaburzeniami enzymatycznymi
D55.9 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona