II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D37.7)
 • grasica (D38.4)
 • jajnik (D39.1)
 • jądro (D40.1)
D44.0 Tarczyca
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Tarczyca
D44.1 Nadnercze
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Nadnercze
D44.2 Przytarczyce
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Przytarczyce
D44.3 Przysadka
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Przysadka
D44.4 Przewód czaszkowo-gardłowy
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Przewód czaszkowo-gardłowy
D44.5 Szyszynka
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Szyszynka
D44.6 Kłębek szyjny
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Kłębek szyjny
D44.7 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D44.8 Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
Obejmuje:
 • Mnoga gruczolakowatość gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony