II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
  • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D37.7)
  • grasica (D38.4)
  • jajnik (D39.1)
  • jądro (D40.1)
D44.0 Tarczyca
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Tarczyca