II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D41.0 Nerka
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Nerka
Nie obejmuje:
  • miedniczka nerkowa (D41.1)