II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D40.0 Gruczoł krokowy
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Gruczoł krokowy
D40.1 Jądro
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Jądro
D40.7 Inne męskie narządy płciowe
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne męskie narządy płciowe
Obejmuje:
  • Skóra męskich narządów płciowych
D40.9 Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone