II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • serce (D48.7)
D38.6 Narząd układu oddechowego, nieokreślony
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Narząd układu oddechowego, nieokreślony