II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • serce (D48.7)
D38.0 Krtań
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Krtań
Nie obejmuje:
  • fałd nalewkowo-nagłośniowy:BNO (D37.0)
  • fałd nalewkowo-nagłośniowy:powierzchnia gardłowa (D37.0)
  • fałd nalewkowo-nagłośniowy:strefa brzeżna (D37.0)
Obejmuje:
  • Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
  • Nagłośnia (część nadgnykowa)