II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D37.6 Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Obejmuje:
  • Brodawka większa dwunastnicy Vatera