II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • serce (D48.7)
D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo rdzeniowych
D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D48.2)
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D37.7)
 • grasica (D38.4)
 • jajnik (D39.1)
 • jądro (D40.1)
D45 Czerwienica prawdziwa
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M9950 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1
D46 Zespoły mielodysplastyczne
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M998 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1
D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M974, M976, M996-M997 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
 • nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)