II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D36.0 Węzły chłonne
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Węzły chłonne
D36.1 Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Nie obejmuje:
  • nerwy obwodowe oczodołu (D31.6)
D36.7 Inne określone umiejscowienie
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Inne określone umiejscowienie
Obejmuje:
  • Nos BNO
D36.9 Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu