II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D35 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
  • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
  • grasica (D15.0)
  • jajnik (D27)
  • jądro (D29.2)
D35.5 Kłębek szyjny
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Kłębek szyjny