II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D32.0 Opony mózgowe
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Opony mózgowe
D32.1 Opony rdzeniowe
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Opony rdzeniowe
D32.9 Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
  • Oponiak BNO