II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D29 Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Obejmuje:
 • skóra męskich narządów płciowych
D29.0 Prącie
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Prącie
D29.1 Gruczoł krokowy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Gruczoł krokowy
Nie obejmuje:
 • gruczoł krokowy:gruczolak (N40)
 • gruczoł krokowy:powiększenie (N40)
 • gruczoł krokowy:przerost (N40)
 • rozrost gruczołu krokowego (gruczolakowaty) (N40)
D29.2 Jądro
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Jądro
D29.3 Najądrze
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Najądrze
D29.4 Moszna
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Moszna
Obejmuje:
 • Skóra moszny
D29.7 Inne męskie narządy płciowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne męskie narządy płciowe
Obejmuje:
 • Osłonka pochwowa jądra
 • Pęcherzyk nasienny
 • Powrózek nasienny
D29.9 Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone