II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D29 Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Obejmuje:
  • skóra męskich narządów płciowych
D29.9 Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone