II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D24 Nowotwór niezłośliwy piersi
Nie obejmuje:
  • niezłośliwa dysplazja piersi (N60.-)
  • skóra piersi (D22.5)
Obejmuje:
  • Pierś:części miękkie
  • Pierś:tkanka łączna