II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Nie obejmuje:
 • chrząstka:krtani (D14.1)
 • chrząstka:nosa (D14.0)
 • chrząstka:stawowa (D16.-)
 • macica:mięśniak gładkokomórkowy (D25.-)
 • macica:więzadło, dowolne (D28.2)
 • naczyniak chłonny (D18.1)
 • naczyniak krwionośny (D18.0)
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
 • otrzewna (D20.1)
 • przestrzeń zaotrzewnowa (D20.0)
 • tkanka łączna piersi (D24)
 • tkanka naczyniowa (D18.-)
 • tłuszczak (D17.-)
Obejmuje:
 • błona maziowa
 • chrząstki
 • kaletka maziowa
 • mięsień
 • naczynia krwionośne
 • naczynia limfatyczne
 • powięź
 • ścięgno (pochewka)
 • tkanka tłuszczowa
 • więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
D21.0 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Nie obejmuje:
 • tkanka łączna oczodołu (D31.6)
Obejmuje:
 • Tkanka łączna:powieki
 • Tkanka łączna:ucha
D21.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
D21.2 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej łącznie z biodrem
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej łącznie z biodrem
D21.3 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • grasica (D15.0)
 • serce (D15.1)
 • śródpiersie (D15.2)
Obejmuje:
 • Dół pachowy
 • Duże naczynia
 • Przepona
D21.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
D21.5 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Nie obejmuje:
 • macica:mięśniak gładkokomórkowy (D25.-)
 • macica:więzadło, dowolne (D28.2)
D21.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
 • Grzbiet BNO
D21.9 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone