II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D20 Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Nie obejmuje:
  • mezotelium (D19.-)
  • tłuszczaki otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej (D17.7)
D20.0 Przestrzeń zaotrzewnowa
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Przestrzeń zaotrzewnowa
D20.1 Otrzewna
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Otrzewna