II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Nie obejmuje:
 • błona maziowa (D21.-)
 • tkanka łączna:krtani (D14.1)
 • tkanka łączna:nosa (D14.0)
 • tkanka łączna:powieki (D21.0)
 • tkanka łączna:ucha (D21.0)
D16.0 Łopatka i kości długie kończyny górnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Łopatka i kości długie kończyny górnej
D16.1 Kości krótkie kończyny górnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości krótkie kończyny górnej
D16.2 Kości długie kończyny dolnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości długie kończyny dolnej
D16.3 Kości krótkie kończyny dolnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości krótkie kończyny dolnej
D16.4 Kości czaszki i twarzy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości czaszki i twarzy
Nie obejmuje:
 • żuchwa (D16.5)
Obejmuje:
 • Kości oczodołu
 • Szczęka
D16.5 Żuchwa
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Żuchwa
D16.6 Kości kręgosłupa
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości kręgosłupa
Nie obejmuje:
 • kość krzyżowa i guziczna (D16.8)
D16.7 Żebra, mostek i obojczyk
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Żebra, mostek i obojczyk
D16.8 Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
D16.9 Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone