II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Nie obejmuje:
  • błona maziowa (D21.-)
  • tkanka łączna:krtani (D14.1)
  • tkanka łączna:nosa (D14.0)
  • tkanka łączna:powieki (D21.0)
  • tkanka łączna:ucha (D21.0)
D16.2 Kości długie kończyny dolnej
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Kości długie kończyny dolnej