II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D14 Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D14.0 Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
Nie obejmuje:
 • chrząstka ucha (D21.0)
 • kości:nosa (D16.4)
 • kości:ucha (D16.4)
 • nos:BNO (D36.7)
 • nos:skóra (D22.3)
 • opuszka węchowa (D33.3)
 • polip:nos (jama nosowa) (J33.-)
 • polip:ucho (środkowe) (H74.4)
 • polip:zatoka przynosowa (J33.8)
 • przewód słuchowy (zewnętrzny) (D22.2)
 • tylny brzeg przegrody nosowej i nozdrza tylne (D10.6)
 • ucho (zewnętrzne) (skóra) (D22.2)
Obejmuje:
 • Chrząstka nosa
D14.1 Krtań
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Krtań
Nie obejmuje:
 • nagłośnia, część przednia (D10.5)
 • polip struny głosowej i krtani (J38.1)
Obejmuje:
 • Nagłośnia (część nadgnykowa)
D14.2 Tchawica
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Tchawica
D14.3 Oskrzele i płuco
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Oskrzele i płuco
D14.4 Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone