II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D12 Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D12.0 Jelito ślepe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Jelito ślepe
Obejmuje:
 • Zastawka krętniczo-kątnicza
D12.1 Wyrostek robaczkowy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Wyrostek robaczkowy
D12.2 Okrężnica wstępująca
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Okrężnica wstępująca
D12.3 Okrężnica poprzeczna
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Okrężnica poprzeczna
Obejmuje:
 • Zgięcie śledzionowe
 • Zgięcie wątrobowe
D12.4 Okrężnica zstępująca
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Okrężnica zstępująca
D12.5 Esica
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Esica
D12.6 Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
 • Gruczołowatość okrężnicy
 • Jelito grube BNO
 • Polipowatość (wrodzona) okrężnicy
D12.7 Zgięcie esiczo-odbytnicze
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Zgięcie esiczo-odbytnicze
D12.8 Odbytnica
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Odbytnica
D12.9 Odbyt i kanał odbytu
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Odbyt i kanał odbytu
Nie obejmuje:
 • odbyt:brzeg (D22.5)
 • odbyt:skóra (D22.5)
 • skóra okolicy odbytu (D22.5)