II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D11 Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
Nie obejmuje:
  • nowotwory niezłośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (D10.3)
  • nowotwory niezłośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
D11.0 Ślinianka przyuszna
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Ślinianka przyuszna
D11.7 Inne duże gruczoły ślinowe
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Inne duże gruczoły ślinowe
Obejmuje:
  • Ślinianka:podjęzykowa
  • Ślinianka:podżuchwowa
D11.9 Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone