II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
D10.0 Warga
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Warga
Nie obejmuje:
 • skóra wargi (D22.0)
Obejmuje:
 • Warga (wędzidełko) (powierzchnia wewnętrzna) (śluzówka) (brzeg czerwieni wargowej)
D10.1 Język
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Język
Obejmuje:
 • Migdałek językowy
D10.2 Dno jamy ustnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Dno jamy ustnej
D10.3 Inne i nieokreślone części jamy ustnej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne i nieokreślone części jamy ustnej
Nie obejmuje:
 • nowotwory niezłośliwe zębopochodne (D16.4-D16.5)
 • powierzchnia nosogardłowa podniebienia miękkiego (D10.6)
 • śluzówka wargi (D10.0)
Obejmuje:
 • Mały gruczoł ślinowy BNO
D10.4 Migdałek
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Migdałek
Nie obejmuje:
 • dół migdałkowy (D10.5)
 • łuki migdałkowe (D10.5)
 • migdałek gardłowy (D10.6)
 • migdałek językowy (D10.1)
Obejmuje:
 • Migdałek podniebienny
D10.5 Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
Nie obejmuje:
 • nagłośnia:BNO (D14.1)
 • nagłośnia:część nadgnykowa (D14.1)
Obejmuje:
 • Dolinka nagłośniowa
 • Dół migdałkowy
 • Łuki migdałkowe
 • Nagłośnia, część przednia
D10.6 Część nosowa gardła
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Część nosowa gardła
Obejmuje:
 • Migdałek gardłowy
 • Tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne
D10.7 Część krtaniowa gardła
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Część krtaniowa gardła
D10.9 Gardło, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Gardło, umiejscowienie nieokreślone