II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
D11 Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
Nie obejmuje:
 • nowotwory niezłośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (D10.3)
 • nowotwory niezłośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
D12 Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D14 Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • mezotelium (D19.-)
D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Nie obejmuje:
 • błona maziowa (D21.-)
 • tkanka łączna:krtani (D14.1)
 • tkanka łączna:nosa (D14.0)
 • tkanka łączna:powieki (D21.0)
 • tkanka łączna:ucha (D21.0)
D17 Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M885-M888 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
 • znamiona niebieskie i barwnikowe (D22.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M912-M917 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D19 Nowotwór niezłośliwy mezotelium
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D20 Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Nie obejmuje:
 • mezotelium (D19.-)
 • tłuszczaki otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej (D17.7)
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Nie obejmuje:
 • chrząstka:krtani (D14.1)
 • chrząstka:nosa (D14.0)
 • chrząstka:stawowa (D16.-)
 • macica:mięśniak gładkokomórkowy (D25.-)
 • macica:więzadło, dowolne (D28.2)
 • naczyniak chłonny (D18.1)
 • naczyniak krwionośny (D18.0)
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
 • otrzewna (D20.1)
 • przestrzeń zaotrzewnowa (D20.0)
 • tkanka łączna piersi (D24)
 • tkanka naczyniowa (D18.-)
 • tłuszczak (D17.-)
Obejmuje:
 • błona maziowa
 • chrząstki
 • kaletka maziowa
 • mięsień
 • naczynia krwionośne
 • naczynia limfatyczne
 • powięź
 • ścięgno (pochewka)
 • tkanka tłuszczowa
 • więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
D22 Znamiona barwnikowe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M872-M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
 • znamię:barwnikowe
 • znamię:BNO
 • znamię:niebieskie
 • znamię:owłosione
D23 Inne nowotwory niezłośliwe skóry
Nie obejmuje:
 • tłuszczaki (D17.0-D17.3)
 • znamiona melanocytowe (D22.-)
Obejmuje:
 • nowotwór niezłośliwy:gruczołów łojowych
 • nowotwór niezłośliwy:gruczołów potowych
 • nowotwór niezłośliwy:mieszków włosowych
D24 Nowotwór niezłośliwy piersi
Nie obejmuje:
 • niezłośliwa dysplazja piersi (N60.-)
 • skóra piersi (D22.5)
Obejmuje:
 • Pierś:części miękkie
 • Pierś:tkanka łączna
D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy
Obejmuje:
 • nowotwory niezłośliwe macicy z kodem morfologicznym M889 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
 • włókniakomięśniak macicy
D26 Inne nowotwory niezłośliwe macicy
D27 Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Obejmuje:
 • polip gruczolakowaty
 • skóra żeńskich narządów płciowych
D29 Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Obejmuje:
 • skóra męskich narządów płciowych
D30 Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D31 Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nerw wzrokowy (D33.3)
 • skóra powieki (D22.1)
 • tkanka łączna powieki (D21.0)
D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D33 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • naczyniak (D18.0)
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
 • opony mózgowo-rdzeniowe (D32.-)
 • tkanka pozaoczodołowa (D31.6)
D34 Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
 • grasica (D15.0)
 • jajnik (D27)
 • jądro (D29.2)
D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu